1000 پرسشنامه روانشناسی

1000 پرسشنامه روانشناسی

سلام دوستان، در این فایل بیش از 1000 پرسشنامه روانشناسی همراه با توضیحات آن قرار گرفته شده است که شما می توانید با کمترین هزینه (فقط 5000 تومان!!!) همه ی آن ها را دانلود نمایید و به صورت آفلاین استفاده کنید.

♦♦♦

دانلود لیست پرسشنامه ها

♦♦♦

1.    دانلود رایگان پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس DASS- 21
2.    دانلود رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای
3.    دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
4.    دانلود رایگان مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS)
5.    دانلود رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
6.    دانلود رایگان مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
7.    دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی و توانمندسازی و رهبری خدمتگزار
8.    دانلود رایگان پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
9.    دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد اخلاق کار پتی (1995) هوش سازمانی آلبرخت (2003) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (2000)
10.    دانلود رایگان ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt)
11.    دانلود رایگان پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ
12.    دانلود رایگان پرسشنامه هوش فرهنگی
13.    دانلود رایگان پرسشنامه گرایش به تغییر دونهام و همکاران
14.    دانلود رایگان پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
15.    دانلود رایگان پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها
16.    دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی های ارزیابی عملکرد
17.    دانلود رایگان پرسشنامه ترکیبی مشتری مداری و رضایت مشتری و وفاداری مشتری
18.    دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار
19.    دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری باس و پری +نمره گذاری و روایی پایایی
20.    دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ
21.    دانلود رایگان پرسشنامه تحریف های شناختی عبدالله زاده و سالار
22.    دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر
23.    دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی گلدبرگ
24.    دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
25.    دانلود رایگان پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی
26.    دانلود رایگان آزمون هوش آندره ری
27.    دانلود رایگان آزمون هوشی وکسلر کودکان
28.    دانلود رایگان مقیاس سيستم هاي مغزي - رفتاري (BIS ، BAS)
29.    دانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر
30.    دانلود رایگان پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر
31.    دانلود رایگان پرسشنامه ابراز وجود شرینگ
32.    دانلود رایگان پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید
33.    دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان CERQ
34.    دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی
35.    دانلود پرسشنامه یادگیری درس علوم پیش آزمون و پس آزمون
36.    دانلود رایگان پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران
37.    دانلود رایگان پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون
38.    دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
39.    دانلود خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان
40.    دانلود پرسشنامه مقیاس احتمال خود کشی
41.    دانلود پرسشنامه قلدری قربانی الویوس
42.    دانلود پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران shi
43.    دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی isi
44.    دانلود پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز +نمره گذاری و روایی پایایی
45.    دانلود پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارت
46.    دانلود پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون
47.    دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی
48.    دانلود پرسشنامه توانمندسازي روانشناختي اسپريتزر
49.    دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ
50.    دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (tqm)
51.    دانلود پرسشنامه مقياس رضایت جنسی یاوری کرمانی
52.    دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
53.    دانلود پرسشنامه هوش معنوی توسط امرام و درای
54.    دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی شکاری
55.    دانلود پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی
56.    دانلود آزمون رضامندی زناشویی اسلامی
57.    دانلود مقیاس خود افشاسازی پریشانی کان و هسلینگ
58.    دانلود پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز
59.    دانلود پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان+راتر
60.    دانلود پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بندورا
61.    دانلود پرسشنامه خودتوصیف گری بدنی
62.    دانلود پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات
63.    دانلود پرسشنامه معنای زندگی استگر و فرایزر
64.    دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان
65.    دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو آلکسی تایمیا
66.    دانلود پرسشنامه احساس انسجام و پیوستگی
67.    دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi
68.    دانلود پرسشنامه اضطراب رایانه
69.    دانلود پرسشنامه تست خلاقیت تورنس
70.    دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps
71.    دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس
72.    دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی تحصیلی بوفارد
73.    دانلود آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی
74.    دانلود پرسشنامه مقیاس خودپنداره کودکان CSCS
75.    دانلود پرسشنامه تعارض 28 سوالی
76.    دانلود پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز
77.    دانلود پرسشنامه روابط چند بعدی خود - بدن
78.    دانلود پرسشنامه سنجش تعارض والدین نوجوانان (فرم نوجوانان)
79.    دانلود راهنمای تشخیص و توصیف اختلالات خلقی
80.    دانلود پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ
81.    دانلود تست رغبت سنج تحصلی و شغلی هالند
82.    دانلود تست برتری نيمکره های مخ
83.    دانلود کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری (TSB-5)
84.    دانلود پرسشنامه استرس مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی
85.    دانلود مقياس تجارب معنوي روزانه (DSES)
86.    دانلود پروتکل طرحواره درمانی
87.    دانلود پکیج توانمند سازی شناختی و حرکتی برای پیشگیری از انواع اختلالات
88.    دانلود پروتکل درمانی وسواس با رویکرد شناختی رفتاری (رفتاردرمانی دیالکتیکی)
89.    دانلود پروتکل خانواده درمانی بوئن به زبان انگلیسی
90.    دانلود ضميمه پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست (درمان با بوپرنورفين)
91.    دانلود پروتكل درمان سوء مصرف مواد
92.    دانلود پروتكل خانواده درماني بینا
93.    دانلود پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند
94.    دانلود پرسشنامه هوش معنوي کازدین و همکاران
95.    دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگيري الكترونيكي
96.    دانلود پرسشنامه مقياس سنجش ميزان بهره وري در سازمان
97.    دانلود پرسشنامه کودک آزاری مقیاس خودگزارشی
98.    دانلود پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج MII
99.    دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات
100.    دانلود پرسشنامه بهره ورری ﻫﺮﺳﻲ ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ
101.    دانلود پرسشنامه بررسی برانگیختگی خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM
102.    دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ
103.    دانلود پرسشنامه مقياس اضطراب اجتماعی نوجوانان لاجرگا
104.    دانلود پرسشنامه مقیاس خودكارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران
105.    دانلود مقیاس جو روانی اجتماعی کلاس فرایزر و همکاران
106.    دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری
107.    دانلود پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی
108.    دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی سنگه
109.    دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شات SSRI
110.    دانلود پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی SRLS
111.    دانلود مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز PASS
112.    دانلود پرسشنامه بررسی وضعیت مهد کودک‌ها
113.    دانلود پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی
114.    دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف
115.    دانلود پرسشنامه تعارض کار - خانواده نت مه یر
116.    دانلود چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند
117.    دانلود پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند
118.    دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
119.    دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف
120.    دانلود پرسشنامه خودپنداره بک
121.    دانلود پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
122.    دانلود پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي
123.    دانلود پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده
124.    دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران
125.    دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی sims
126.    دانلود مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون
127.    دانلود پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس
128.    دانلود پرسشنامه کنترل هیجانی راجر
129.    دانلود پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی
130.    دانلود پرسشنامه سبک های ابراز هیجان
131.    دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
132.    دانلود پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
133.    دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا
134.    دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران
135.    دانلود پرسشنامه سنجش جو سازمانی پلاس دلتا
136.    دانلود پرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه (MCMI-III)
137.    دانلود پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران 42 سوالی
138.    دانلود مقیاس تاب آوری در برابر آسیب مدسن
139.    دانلود پرسشنامه مذهبی ‌بودن
140.    دانلود مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی
141.    دانلود پرسشنامه سبک های شناختی kai
142.    دانلود پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی
143.    دانلود پرسشنامه عادت های خواندن
144.    دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)
145.    دانلود پرسشنامه آزمون مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی kims
146.    دانلود انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری كودک آخنباخ
147.    دانلود رایگان پرسشنامه cbcl آخنباخ
148.    دانلود سیاهه رفتاری کودک cbcl آخنباخ
149.    دانلود پرسشنامه تعارض با والدین cp
150.    دانلود پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن
151.    دانلود پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون
152.    دانلود پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی لنیک و کیل
153.    دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام
154.    دانلود پرسشنامه مقیاس خودپنداره راجرز +نمره گذاری و روایی و پایایی
155.    دانلود پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
156.    دانلود مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان پیش دبستانی
157.    دانلود پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت
158.    دانلود پرسشنامه فشارهای شغلی محقق ساخته
159.    دانلود پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه
160.    دانلود پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه جنارو و همکاران cos
161.    دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام
162.    دانلود پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی گاردیا، دسی و ریان
163.    دانلود پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی گراتس
164.    دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی MARS-R
165.    دانلود پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی
166.    دانلود پرسشنامه تاثیر اقتصاد بر کیفیت زندگی
167.    دانلود پرسشنامه اختلالات خواب
168.    دانلود پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون
169.    دانلود پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA یولی و همکاران
170.    دانلود پرسشنامه منبع کنترل سلامت
171.    دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش های ناکارآمد das
172.    دانلود پرسشنامه باورهای مرتبط با مصرف مواد
173.    دانلود پرسشنامه جرات ورزی گمبریل وریچی
174.    دانلود پرسشنامه خود ناتوان سازی تحصیلی
175.    دانلود پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن
176.    دانلود پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری
177.    دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر
178.    دانلود پرسشنامه همبستگی خانواده بی اپشتاین، بالدوین و بیشاپ
179.    دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر
180.    دانلود پرسشنامه سبک های والدینی یانگ
181.    دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک
182.    دانلود پرسشنامه مقياس خودکنترلي تانجي و همکاران
183.    دانلود پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار
184.    دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
185.    پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (ocb)
186.    دانلود پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض
187.    دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI
188.    دانلود پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو tas
189.    دانلود پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین
190.    دانلود پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد +روایی و پایایی
191.    دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون (AAI)
192.    دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
193.    دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده fad
194.    دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (aiss)
195.    دانلود پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی
196.    دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی رندسیپ
197.    دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر
198.    دانلود پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز + روایی و پایایی
199.    دانلود پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو فرم کوتاه NEO – FFI – 60
200.    دانلود پرسشنامه روانی کالیفرنیا cpi
201.    دانلود پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی
202.    دانلود پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی MSQ
203.    دانلود پرسشنامه مقیاس مهارتهای ارتباطی وکیلی
204.    دانلود پرسشنامه تفکر سازنده اسپتاین و مایر
205.    دانلود پرسشنامه استرس شغلی 35 سوالی
206.    دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران
207.    دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان
208.    دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ)
209.    دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی تری شورت
210.    دانلود پرسشنامه مقیاس رضایتمندی زناشویی اسلامی
211.    دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس جهت گیری مذهبی بهرامی احسان
212.    دانلود پرسشنامه هویت فردی بردبار
213.    دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر
214.    دانلود پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم
215.    دانلود پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV
216.    دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ +روایی و پایایی
217.    دانلود پرسشنامه پرخاشگری aq باس و پری
218.    دانلود پرسشنامه استرس هری
219.    دانلود پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخطر رجایی و شفیعی
220.    دانلود پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ)
221.    دانلود پرسشنامه تدریس اثربخش
222.    دانلود پرسشنامه نظام ارزشی شوارتز
223.    دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب
224.    دانلود پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ
225.    دانلود پرسشنامه استاندارد تعصب محقق ساخته
226.    دانلود پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت
227.    دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (MOS-SSS)
228.    دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی
229.    دانلود پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور
230.    دانلود پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی هویت و فلت mps
231.    دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری
232.    دانلود پرسشنامه ادراک از خدا
233.    دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی - فرم کوتاه +نمره گذاری و روایی و پایایی
234.    دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی
235.    دانلود پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS
236.    دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 54 سوالی +نمره گذاری
237.    دانلود رایگان پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)
238.    دانلود نمونه برگه ثبت داده های روانشناسی
239.    دانلود پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور
240.    دانلود آزمایه سنجش سوگیری پروب دات
241.    دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
242.    دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (agil) +روایی و پایایی
243.    دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی
244.    دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران
245.    دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مدل والتون +روایی و پایایی و نمره گذاری
246.    دانلود پرسشنامه تمايلات غرق شدن (ITQ)
247.    دانلود پرسشنامه مقياس جذب تلگن (TAS)
248.    دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (IAT) +اعتبار و روایی و نمره گذاری
249.    دانلود پرسشنامه استاندارد نوردیک ارگونومی محیط کار
250.    دانلود پرسشنامه سنجش نگرش حرفه ای کارکنان
251.    دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز یا کی یس
252.    دانلود پرسشنامه اميدواري اشنايدر +روایی و پایایی
253.    دانلود پرسشنامه سازگاري بل فرم بزرگسالان 160 سوالی
254.    دانلود تست روانشناسی tova
255.    دانلود آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون
256.    دانلود تست روانشناسی N Back
257.    دانلود پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز (RSS)
258.    دانلود دانلود پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20)
259.    دانلود پرسشنامه تحریفات شناختی
260.    دانلود پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)
261.    دانلود رایگان پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی
262.    دانلود پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اتیسم ASSQ
263.    دانلود آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن
264.    دانلود مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
265.    دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه
266.    دانلود پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4
267.    دانلود پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت (MSI)
268.    دانلود پرسشنامه تفکر قطعی نگر یونسی و میرافضل
269.    دانلود پکیج آموزش مهارت های زندگی
270.    دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ
271.    دانلود پکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مسئله
272.    پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی tree
273.    دانلود پرسشنامه خودپنداره تحصیلی
274.    دانلود پکیج آموزش خلاقیت کودکان
275.    دانلود پرسشنامه استرس هولمز
276.    دانلود پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز
277.    دانلود پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت (SWLS)
278.    دانلود پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-1996
279.    دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور
280.    دانلود آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26)
281.    دانلود پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ PSQL
282.    دانلود پزسشنامه حس انسجام آنتونووسکی
283.    دانلود پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI
284.    دانلود مقیاس رفتار سازشی لمبرت
285.    دانلود پرسشنامه آزمون اضطراب کتل
286.    دانلود آزمون اضطراب اجتماعی اندام + نحوۀ نمره گذاری
287.    دانلود روایی وپایایی وشیوه نمره گذاری مقیاس کمال گرایی فراست
288.    دانلود پرسشنامه نيازهای اساسی روانشناختی PNS
289.    دانلود پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)
290.    دانلود پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)
291.    دانلود طریقه نمره گذاری ، روش اجرا و مشخصات روانسنجی مقیاس هوش هیجانی شوت
292.    دانلود پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)
293.    دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)
294.    دانلود پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)
295.    دانلود مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
296.    دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36)
297.    دانلود پرسشنامه سبک دفاعی آندرز و همکاران
298.    دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
299.    دانلود پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر
300.    دانلود روایی و پایایی و نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
301.    دانلود هنجاریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی
302.    دانلود هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر
303.    دانلود هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمند
304.    دانلود هنجار یابی مقیاس افسردگی سالمندان (GDS) فرم 15 سوالی در ایران
305.    دانلود هنجاریابی آزمون مقیاس کنترل عواطف
306.    دانلود هنجاریابی آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (4IBT-A)
307.    دانلود پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه
308.    دانلود نرم افزار روانشناسی MMPI
309.    دانلود تصاویر کارت های آزمون tat
310.    دانلود روش اجرا و نمره گذاری آزمون رورشاخ
311.    دانلود آزمون هوشی دمینوها (D48)
312.    دانلود آزمون هوشی سانتوچی 4 تا 6 ساله
313.  

دریافت فایل

فایل های مشابه

دانلود یکصد تست فیزیک

دانلود یکصد تست فیزیک

فرمت: ورد تعداد صفحه : 18 قایل ویرایش و پرینتتوضیحات: این مجموعه حدود صد تست فیزیک جهت تقویت کنکور دانش آموزان دوره دبیرستان ارایه شده است.تست فیزیک,تست کنکور,د

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پروژه سلنیوم و اصلاح الودگی آن در خاک

دانلود پروژه سلنیوم و اصلاح الودگی آن در خاک

فرمت، ورد تعداد صفحه: 74 قابل ویرایش و پرینتقسمتی از پروژه:اولين اطلاعات ثبت شده در اين مورد توسط ماركو پولو در سال 1295 ميلادي بوده است كه در مناطق غربي چين ون

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پروژه سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ

دانلود پروژه سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ

فرمت: ورد تعداد صفحه:57 قابل ویرایش و پرینتقسمتی از پروژه:سيستم نورپردازي : نوردهي خطي با ثابت وحركت لامپ ( نوردهي متغيير )12- سيستم نورپردازي اتوماتيك : بازتاب

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پروژه سخت افزار کامپیوترهای شخصی

دانلود پروژه سخت افزار کامپیوترهای شخصی

فرمت: ورد تعداد صفحه : 103 قابل ویرایش و پرینتقسمتی از پروژه:اغلب مردم زمانيکه با واژه " تکنولوژی " برخورد می نمايند ، بی اختيار "کامپيوتر" برای آنها تداعی می گ

توضیحات بیشتر - دانلود
حل المساِئل فارسی اصول آنالیز ریاضی رودین

حل المساِئل فارسی اصول آنالیز ریاضی رودین

حل المسائل فارسی اصول آنالیز ریاضی والتر رودینحل المسائل فارسی آنالیز ریاضیاپوستلحل المسائل فارسی اصول آنالیزحقیقی بارتلآنالیز ریاضی , اصول آنالیز ریاضی, ,حل ال

توضیحات بیشتر - دانلود
اموزش انلاک مودم های یوتل

اموزش انلاک مودم های یوتل

اموزش کامل و جامع و به صورت فایل pdf و تکست و فیلم به همراه فایل های مورد نظر بعد پرداخت به صورت لینک دانلود در اختیارشما قرار داده میشود و آموزش رو دانلود کرده

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پروژه ستاره های نوترونی

دانلود پروژه ستاره های نوترونی

فرمت: ورد تعداد صفحه:37 قابل ویرایش و پرینتقسمتی از پروژه:مقدمه شناخت ستاره نوترونی:هنگامی که ستاره پر جرمی به شکل ابر نواختر منفجر میشود، شاید هستهاش سالم بمان

توضیحات بیشتر - دانلود
سورس کد متلب و پاورپوینت آماده الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO) برای ارائه

سورس کد متلب و پاورپوینت آماده الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO) برای ارائه

فایل PDF مقاله به زبان اصلی در16 صفحه در زیر قابل دانلود است.دارای فایل ورد(Word) توضیحات مسئلهفایلپاورپوینت آماده در15 اسلاید برای ارائه است.سورس کد به زبان مت

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1006

وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1006

مشخصات فایلنام فایل:وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1006نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe Ill

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1007

وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1007

مشخصات فایلنام فایل:وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1007نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe Ill

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1005

وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1005

مشخصات فایلنام فایل:وکتور نقاشی آبرنگ منظره -کد 1005نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe Ill

توضیحات بیشتر - دانلود
آزمایشگاه جامد پیشرفته

آزمایشگاه جامد پیشرفته

بسته ارائه شدهشامل 7 عدد فایل به صورت PDF است که شامل :عنوان: لایه نشانی به روش کندوپاش تعداد 21 صفحهعنوان: مقدمه ای بر SEM و برهمکنش پرتو الکترونی با نمونه تعد

توضیحات بیشتر - دانلود

تغذیه وزنه برداران

تغذیه وزنه برداران شامل 22 اسلاید با فهرست مقدمه و تعریف وزنه برداری و معرفی سیستم های انرژی درگیر. نوع و میران مصرف تغذیه در طول تمرین و مسابقات. مکمل های مصرف

توضیحات بیشتر - دانلود
ساخت پروژه پاورپوینت

ساخت پروژه پاورپوینت

ساخت پروژه پاورپوینت با موضوع دانشگاه فرهنگیان در 7 اسلاید دارای قابلیتهای : هایپرلینک در فهرستانیمیشنترنزیشینجدولنمودار آرم دانشگاه فرهنگاهیان در تمامی اسلایده

توضیحات بیشتر - دانلود
جدیدترین نقشه pdf شهر محمد شهر و حومه با کیفیت بسیار بالا در ابعاد 100*140

جدیدترین نقشه pdf شهر محمد شهر و حومه با کیفیت بسیار بالا در ابعاد 100*140

فایلpdfنقشه شهر محمد شهریک ابزار ضروري با ویژگی هایفوق العاده ،که میشه باهاشکسب درآمد هم کرد.حتما ميپرسي مگه ميشه؟بله با من همراه باش تا بگم چطورياول از همه داش

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی فیل با توپِ بازی-کد 1094

وکتور کارتونی فیل با توپِ بازی-کد 1094

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی فیل با توپِ بازی-کد 1094نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Ado

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی دوستی خرس و زرافه -کد 1093

وکتور کارتونی دوستی خرس و زرافه -کد 1093

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی دوستی خرس و زرافه -کد 1093نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:A

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی سگ کوچولو با کاپ کیک-کد 1092

وکتور کارتونی سگ کوچولو با کاپ کیک-کد 1092

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی سگ کوچولو با کاپ کیک-کد 1092نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی کارت تولد با عکس گربه صورتی-کد 1091

وکتور کارتونی کارت تولد با عکس گربه صورتی-کد 1091

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی کارت تولد با عکس گربه صورتی-کد 1091نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مو

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی کارت تولد با عکس جغد و عینکی-کد 1090

وکتور کارتونی کارت تولد با عکس جغد و عینکی-کد 1090

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی کارت تولد با عکس جغد و عینکی-کد 1090نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های م

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی کارت تولد با عکس میمون و قلب-کد 1089

وکتور کارتونی کارت تولد با عکس میمون و قلب-کد 1089

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی کارت تولد با عکس میمون و قلب-کد 1089نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های م

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی کارت تولدت مبارک با عکس جغد-کد 1088

وکتور کارتونی کارت تولدت مبارک با عکس جغد-کد 1088

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی کارت تولدت مبارک با عکس جغد-کد 1088نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مو

توضیحات بیشتر - دانلود
فرمول تولید پودر روانساز کشش مفتول استیل

فرمول تولید پودر روانساز کشش مفتول استیل

این فرمول برای تهیه پودر کشش مفتول استیل ارائه شده است.این پودر به عنوان روانساز فرایند کشش مفتول استنلس استیل بویژه فیلر یا الکترود جوش استیل کاربرد دارد.این پ

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی کارت تولد با طرح جغد -کد 1087

وکتور کارتونی کارت تولد با طرح جغد -کد 1087

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی کارت تولد با طرح جغد -کد 1087نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیا

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی فیل و قلب قرمز -کد 1086

وکتور کارتونی فیل و قلب قرمز -کد 1086

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی فیل و قلب قرمز -کد 1086نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adob

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس توی جعبه با بادکنک-کد 1085

وکتور کارتونی خرس توی جعبه با بادکنک-کد 1085

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس توی جعبه با بادکنک-کد 1085نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نی

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس خوشحال و زنبور طلایی -کد 1084

وکتور کارتونی خرس خوشحال و زنبور طلایی -کد 1084

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس خوشحال و زنبور طلایی -کد 1084نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس با دوربین عکاسی -کد 1083

وکتور کارتونی خرس با دوربین عکاسی -کد 1083

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس با دوربین عکاسی -کد 1083نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس و حلقه گل -کد 1082

وکتور کارتونی خرس و حلقه گل -کد 1082

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس و حلقه گل -کد 1082نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس با ماه و ستاره-کد 1081

وکتور کارتونی خرس با ماه و ستاره-کد 1081

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس با ماه و ستاره-کد 1081نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:A

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس کادو شده-کد 1080

وکتور کارتونی خرس کادو شده-کد 1080

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس کادو شده-کد 1080نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe I

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی دو خرس و قلب صورتی -کد 1079

وکتور کارتونی دو خرس و قلب صورتی -کد 1079

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی دو خرس و قلب صورتی -کد 1079نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس روی ماه و ستاره-کد 1078

وکتور کارتونی خرس روی ماه و ستاره-کد 1078

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس روی ماه و ستاره-کد 1078نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس عکاس-کد 1077

وکتور کارتونی خرس عکاس-کد 1077

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس عکاس-کد 1077نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illus

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس اسکیت باز -کد 1076

وکتور کارتونی خرس اسکیت باز -کد 1076

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس اسکیت باز -کد 1076نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس و ستاره طلایی کوچک-کد 1075

وکتور کارتونی خرس و ستاره طلایی کوچک-کد 1075

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس و ستاره طلایی کوچک-کد 1075نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نی

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس و دسته گل و گنجشک -کد 1074

وکتور کارتونی خرس و دسته گل و گنجشک -کد 1074

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس و دسته گل و گنجشک -کد 1074نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نی

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی دو خرس و پروانه -کد 1073

وکتور کارتونی دو خرس و پروانه -کد 1073

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی دو خرس و پروانه -کد 1073نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Ado

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرسی در تابستان -کد 1072

وکتور کارتونی خرسی در تابستان -کد 1072

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرسی در تابستان -کد 1072نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Ado

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس خلبان -کد 1071

وکتور کارتونی خرس خلبان -کد 1071

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس خلبان -کد 1071نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe Ill

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس و پروانه -کد 1070

وکتور کارتونی خرس و پروانه -کد 1070

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس و پروانه -کد 1070نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس بامزه-کد 1069

وکتور کارتونی خرس بامزه-کد 1069

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس بامزه-کد 1069نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illu

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی دو خرس و قلب صورتی -کد 1068

وکتور کارتونی دو خرس و قلب صورتی -کد 1068

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی دو خرس و قلب صورتی -کد 1068نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:

توضیحات بیشتر - دانلود
فرمول شامپو کارواش معمولی

فرمول شامپو کارواش معمولی

فرمولاسیون شامپو کارواشمعمولیشامپوهایی که به عنوان شویندههای خودروها معرفی می شوند, خاصیتقلیاییدارند و از ترکیب مواد شوینده با آب به وجود آمدهاند. شامپو ماشین ی

توضیحات بیشتر - دانلود
فرمول شامپو کارواش ارزان

فرمول شامپو کارواش ارزان

فرمولاسیون شامپو کارواشارزانشامپوهایی که به عنوان شویندههای خودروها معرفی می شوند, خاصیتقلیاییدارند و از ترکیب مواد شوینده با آب به وجود آمدهاند. شامپو ماشین یک

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس با کلاه خواب-کد 1067

وکتور کارتونی خرس با کلاه خواب-کد 1067

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس با کلاه خواب-کد 1067نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Ado

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس و دوربین عکاسی-کد 1066

وکتور کارتونی خرس و دوربین عکاسی-کد 1066

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس و دوربین عکاسی-کد 1066نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:A

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور کارتونی خرس دختر و پسر -کد 1065

وکتور کارتونی خرس دختر و پسر -کد 1065

مشخصات فایلنام فایل:وکتور کارتونی خرس دختر و پسر -کد 1065نوع فایل:وکتور،vectorبزرگنمایی:6400%پسوند فایل فشرده:ZIPپسوند فایل اصلی:EPSنرم افزار های مورد نیاز:Adob

توضیحات بیشتر - دانلود