دانلود پاورپوینت سیراندیشه ها در شهرسازی هایدگر

دانلود پاورپوینت سیراندیشه ها در شهرسازی هایدگر

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

زندگینامه:

اسلاید ۲ :

زندگی علمی(آکادمیک):

هایدگر یکی از شاگردان ادموند هوسرل که رییس دانشگاه  هم بود به شمار می رود،  پایان نامه‌ی دانشگاهی هایدگر “نظریه دونس اسکاتوس در مورد مقوله‌ها و معنا” که در ۱۹۱۵ چاپ شد. کار دانشگاهی هایدگر با تدریس در رشته‌های یزدان‌شناسی کاتولیک و فلسفه در دانشکده‌ی فلسفه‌ی دانشگاه فرایبورگ در ۱۹۱۵ شروع شد، و با درس‌های مهمی درباره پدیدار‌شناسی، هرمنوتیک واقع بودگی، زمان، و بررسی نو آورنه‌ی تاریخ فلسفه، در دو دانشگاه فرایبورگ و ماربورگ، در سالهای بعد، پیش رفت. در سال ۱۹۲۷ مشهورترین اثر فلسفی او با عنوان sein und zeit یا هستی و زمان منتشر شد. در آغاز دهه‌ی ۱۹۳۰ هایدگر با بازنگری در شماری از مبانی کار فکری‌اش، راهی تازه در اندیشیدن به هستی را در پیش گرفت که پس از طی مرحله‌ای که به «دوران دگرگونی» مشهور شده، به دستاورد‌هایی جدید منجر شد. مهمترین متنی که در حکم جمع بندی آراء فلسفی هایدگر در نخستین دوره‌ی کار فکری او به شمار می‌رود “هستی و زمان‌” است.

با آثار هایدگر، پدیدار شناسی تاویلی پدید آمد که به پیدایش هرمنوتیک مدرن (دانش تاویل) در ادبیات و هنر جدید انجامیده است. این واقعیت های چندگانه در زبان منعکس می شود که بیانگر شهود و ادراک ما از واقعیت است. پس به قول هایدگر، هستی ما زبان گونه است و ما فقط در زبان زندگی می کنیم. از این نظر هرگونه فعالیت ما در روی زبان نوعی تفسیر و تاویل واقعیت است، و کل شناخت نیز، چیزی جز تاویل واقعیت ها نیست. بر پایه همین نحوه نگرش است که فلسفه هایدگر، پدیدارشناسی تاویلی نام گرفته است و در واقع تاویل، کشف معانی نهفته در زبان است، که خود تجسم معنای هستی آدمی و جهان زندگی است.

اعتقاد: 

هایدگر به کلیسا نمی‌رفت، و معلوم نبود که در پایان عمر به کدام آیین مسیحی اعتقاد دارد. آشکارا از هر بحث دینی طرفه می‌رفت، هایدگر خودش با مذهب کاتولیک بزرگ شد. و در یکی از حوزه‌های دینی درس خواند و می‌خواست کشیش شود که نقد عقل محض (critique of rue reason ) کانت را خواند و پس از مشاهده استدلال‌های کانت با او هم عقیده شد که براهین وجود خدا هیچ کس یک متقن نیست. بنابراین، به دانشگاه رفت و چندی علوم طبیعی و بعد فلسفه خواند و، به این ترتیب، آدمی شد بدون هیچ ایمان دینی مشخص. خودش گفته است من شخصی هستم “بی خدا” godless ، و گویی می‌خواسته بگوید تقدیر این بوده که به چنین سر نوشتی دچار شوم. ولی اضافه می‌کند: “با این همه، شاید بی‌خدایی من به خدا نزدیکتر باشد تا خدا‌پرستی فلسفی”، و پیداست که این اعتقاد راسخ را از کانت گرفته و همچنان نگهداشته است که کسی از راه دلایل یا براهین عقلی به خدا نمی‌رسد. “رو به سوی خدا داشتن” ما بسیار با یقین تفاوت دارد. هایدگر نه ملحد و منکر وجود خداست و نه خدا پرست؛ متفکری است که راه را برای فهم تازه‌ای از این امر هموار می‌کند که متدین بودن به چه معناست.

اسلاید ۳ :

ساختن، سکونت، تفکر (Thinking،Dwelling ، Building)

هایدگر بر آن است تا مفهوم سکونت را روشن سازد، او قصد دارد تا پژوهشی کلمه شناسی به معنای سکونت دست یابد و این سکونت به موجودیت او را سبب می شود. نظریه هایدگر را می توان چون نقدی بر تفکر لوکوربوزیه (تفکر مدرنسیت) و نظریه معماری ترقی گرای او مورد مطالعه قرار داد، تفکر و نظریه هایی که خانه برایشان ماشین و ابزار است، و تصور می کنند که سکونت به یک رابطه مصرفی کاهش پیدا کرده است. این اصول به همان اندازه که در مسکن فردی، خانه مورد عمل قرار می گیرد در مسکن جمعی، شهر نیز بروز می کند. تفکر هایدگر، بی تردید به جهت گیری عقیدتی باز می گیرد که ما فرهنگ گرایش نامیدیم، هدف او آن است که به مساله شهرسازی و از آن ره به الزامات فرهنگی آن، بعدی شاعرانه به عنوان پیش درآمدی برای وجود، بخشیده شود. به نظر می رسد که ما تنها با مفهوم ساختن (Baun) به مسکن باز می گردیم. هدف این یکی یعنی ساختن، و دیگری یعنی مسکن است. با این وجود همه ساختمانها (ورزشگاه، نیروگاه، ایستگاه قطار، بزرگراه، سد، و یا بازار و …)، مسکن نیستند. محدوده ای که از این ساختمانها نیز در می گذرد و خود را به مسکن نیز محدود نمی سازد. این بناها به انسان نوعی مسکن (مسکن گونه) را عرضه می دارند. در واقعیت امر، و در بحران کنونی مسکن، داشتن یک مسکن خود تامین خاطر می کند؛ بی تردید مدرنسیت ها ساختمانهایی برای استفاده مسکونی، مسکن هایی را ارائه می دارند، که برخی خواسته های مردم (تسهیل زندگی، قیمت قابل قبول، تامین نور و خورشید و یا هوای خوب و …)  را تامین می کند.

اما آیا (این ساختمانها) می توانند به خودی خود آن چیزی را برایمان تضمین کندکه یک  مسکن در خود دارد؟

به نظر او که ساختن، تنها یک وسیله برای سکونت، یک مسیر برای رسیدن بدان نیست، ساختن همانطور که پیش از این نیز بود، خود سکونت است. او رابطه رابطه هدف (سکونت)- وسیله (ساختن) را نقد کرده و باور دارد که با این رابطه دسترسی به روابط اساسی را از خود سلب می کنیم. و تنها تا زمانی که تفکر ما دور اندیشی نداشته باشد، ساختن و سکونت را چون فعالیت هایی جداگانه (نقد تفکیک و جداسازی کاربری ها توسط عملکردگرایان) دریافت می داریم، مساله ای که بی تردید نکات واقعی چندی را بیان می کند.

اسلاید ۴ :

بررسی معنا شناسانه واژه ها و تبیین کلمه سکونت:

او قصد دارد از طریق بررسی واژه های مرتبط با سکونت در زبان های کهن به مفاهیمی دست پیدا کند که سکونت را در خود دارند..

وجود و سکونت:

واژه های کهن Bauan، Beuron، Beuren،Bauen  ،Buri، Buren، Buan، Bho، Beo، Bin، … در زبان آلمانی:

بنابراین سکنی گزیدن به پس زمینه و پس شکل های متفاوتی (پروراندن، اقامت گزیدن، مقیم بودن، اندیشیدن، انسان بودن بسان موجودی فانی روی زمین بودن، هستن، محصور کردن، مراقبت کردن، کاشتن مزرعه و نشانیدن تاک، ساختن و برپا کردن و…) می باشدکه در آنها مسکن، در پس فعالیت های مراقبتی مربوط و ساخت و ساز تکمیل می گردد، فعالیتهایی که برای خود اصطلاح Bauen و همراه با آن حتی چیزی طلب می کنند که این اصطلاح تعیین می کند. بدین ترتیب، معنای خاص Bauen یعنی سکونت به فراموشی سپرده می شود.

سکونت و سامان دادن:

واژه های کهن ساکسونی Wuon، Wunian، Friede، Retten، …  

نشانه بنیادین مسکن سامان دادن است و زمانی واقع می شود که از همان آغاز چیزی را در موجودیت آن قرار دهیم، و آن را به وجودش باز گردانیم و امنیت خاطرش بخشیم و آن را از همه سو محافظت کنیم. انسانهای فانی وقتی ساکن می گردند که زمین را نجات بخشیده باشند. نجات بخشیدن (Retten) تنها از خطری جستن نیست، بلکه دقیقا به معنای آزاد کردن چیزی است و مجاز داشتن آن به بازگشت به خویشتن خویش است. نجات بخشیدن زمین با دلایل بسیار قوی، بیشتر استفاده بردن از آن تا از میان بردنش است. کسی که زمین را نجات می بخشد، مالک آن نشده و آن را در تیول خویش نمی گیرد.

خانه دهقانی:

او مثالی از یک خانه دهقانی در فوره- نوات می زند و از آن نتیجه می گیرد که در موجودیت خود، ساختن، سکونت دادن است. به تحقیق پیوستن موجودیت ساختن، عبارت از برپا ساختن مکان ها (نوعی مشخص از قدرت در آنجا) از طریق تجمیع فضاهای آنها می باشد. تنها موقعی می توانیم سکونت گزینیم که قادر باشیم بسازیم، و این سکونتگاه همانی بوده است که می توانست ساخته شود.

اسلاید ۵ :

سکونت و تفکر:

سکونت نشانه بارز وجود است، وجودی که در ارتباط با انسانها فانی اند. و بدین معناست که چگونه وجود خویش را از خود باز می یابد. ساخت و تفکر هردو گریز ناپذیر و نامحدود هستند و هردو برای سکونت قابل دسترس نیستند، و زمانی می تواند به هم گوش فرا دهند که بخشی از سکونت شوند و هر یک در محدوه خویش جای گیرند.

سکونت امروزه:

چه چیزی از سکونت امروزه ما را به تفکر وا می دارد؟ در صورتی که همه جا از بحران مسکن سخن گفته می شود، و تلاش می شود با دست زدن به اقداماتی (ایجاد مسکن، تشویق ساخت و ساز، سازمانهدی مجموعه ساخت و ساز، …)  آن را تسکین داد، اما بحران واقعی مسکن در خود مسکن قرار ندارد، بلکه بحران واقعی مسکن در این مساله واقع است که انسانها فانی می باید در آن وجود سکونت را جستجو کنند و بر آنان است که قبل از هر چیز سکونت گزینی را بیاموزند. و از این جهت که به بحران واقعی مسکن که همان سکونت کردن است توجهی ندارند، انسان امروزه را بی ریشه (Heimatlosigkeit) می خواند.

اسلاید ۶ :

اندیشه های شهرسازی و معماری:

کریستین نوربرگ شولتز  که یکی از اولین نظریه پردازان معماری بود که اندیشه مارتین هایدگر را به حوزه معماری  آورد (که در دهه ۱۹۷۰ با یک تاثیر قوی از نوشته های مارتین هایدگر آغاز شد و تاثیر عمده بر تفکرات معماری  در آن زمان گذاشت.

شولتز درباره او چنین می گوید:

«هایدگر هیچ متنی در باب معماری از خود به جا نگذاشته است. با وجود این ، معماری نقش مهمی در فلسفه ی او دارد. مفهوم هستی در عالم (being- in- the- world)  او به محیط ساخته ی دست بشر اشاره دارد، و زمانی که او از “شاعرانه زیستن ” (dwelling poetically) سخن می گوید، صریحا به هنر ساختن باز می گردد. بنابراین، تاویلی از اندیشه هایدگر درباره ی معماری شامل بخشی از تفسیر ما از فلسفه ی او می شود. چنین تاویلی در عین حال امکان دارد به ما در فهم بهتر مشکلات پیچیده ی محیطی عصرمان یاری بخشد».نتیجه گیری

هایدگر از نادر فیلسوفانی است که توجه خاصی به مفهوم واقعی و چیستی خانه دارد. او، در ضمن اشاره به مفهوم مسکن در زبان آلمانی، چنین نتیجه می گیرد که در زبان آلمانی، ساختن به معنای پروراندن و سکونت نیز هست. او از سکونت گاه های کنونی انتقاد می کند و معتقد است که ما معنای دقیق پروراندن، یعنی سکونت گزیدن، را از دست داده ایم. از نظر هایدگر سکونت خود نشانه روشن و بارز وجود است، وجودی که انسان در نسبت با آن فانی است. وی تفکر را امری ضروری در پدیده سکونت و مسکن می یابد و می گوید که سکونت کردن حاصل اندیشیدن و ساختن است؛ ولی اگر این دو، اندیشه ساختن، در کنار یکدیگر قرار نگیرند، سکونت تحقق نخواهد یافت. بدین ترتیب، سکونت در اشکال امروزی آن از نظر هایدگر بی ریشه است و تا به مفاهیم عمیق و ریشه های واقعی خود متصل نشود، محقق نخواهد ش


دریافت فایل

فایل های مشابه

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پارک ملی گلستان در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پارک ملی گلستان در 20 اسلاید

پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان، منطقه حفاظت شدهای در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی است. این منطقه قدیمیترین پارک ملی زیبای ثبت شده در کشور ایران و پ

توضیحات بیشتر - دانلود
کارت ویزیت آموزشگاه زبان آبی

کارت ویزیت آموزشگاه زبان آبی

طرح کارت ویزیت مناسب برای یک موسسه آموزشگاه زیان های خارجهطرح کاملا مخصوص چاپ در سایز استاندارد و رنگ استانداردطرح لایه بازفایل فتوشاپکد رنگ چاپیسایز استاندارد

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر لس آنجلس در 32 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر لس آنجلس در 32 اسلاید

لس آنجلس(انگلیسی: Los Angeles، با تلفظ: [lɒs ˈændʒəˌlɪs]،اسپانیایی[los ˈaŋxeles]) بزرگترین شهرایالت کالیفرنیایایالات متحده آمریکاو دومین شهر پرجمعیت ایالا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور بنین در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور بنین در 28 اسلاید

بنینبا نام رسمیجمهوری بنین(بهفرانسوی:République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشورداهومیبودهاست. پایتخت آنپورتو نووواست ام

توضیحات بیشتر - دانلود
شیوه های اقناع تبلیغ

شیوه های اقناع تبلیغ

عنوان:شیوه های اقناع تبلیغقالب بندی:WORDتعداد صفحات:24در این تحقیقبه شیوه های اقناع تبلیغپرداخته شده و به طور کاملانواع این روش ها را بررسی می نماید.مقدمهتبلیغ

توضیحات بیشتر - دانلود
خط تولید چیپس

خط تولید چیپس

عنوان:خط تولید چیپسقالب بندی:WORDتعداد صفحات:18این تحقیقدر چیپسبودهو مراحل کامل تولید آن را در کارخانه مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته هایصن

توضیحات بیشتر - دانلود
نکات آموزشی و روش تدریس آهن ربای من، علوم اول

نکات آموزشی و روش تدریس آهن ربای من، علوم اول

دانش آموزان با به کار بردن مهارت های مشاهده، طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات خواص آهن ربا را تجربه کرده و می توانند موارد استفاده از آهن ربا را در زندگی روزمره فهر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN15

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN15

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN15قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN14

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN14

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN14قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN13

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN13

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN13قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN12

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN12

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN12قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN11

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN11

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN11قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J5007-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J5007-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J5007-EMMC DUMPدامپ هارد سامسونگ SAMSUNG J5007EMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: SAMSUNG- SM-J5007رایت با باکس های پروگرام هارد

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-T280-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-T280-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-T280-EMMC DUMPدامپ هارد سامسونگ SAMSUNG T280EMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: SAMSUNG- SM-T280رایت با باکس های پروگرام هارد (UF

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J111F-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J111F-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J111F-EMMC DUMPدامپ هارد سامسونگ SAMSUNG J111FEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: SAMSUNG- SM-J111Fرایت با باکس های پروگرام هارد

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود رام میزو Meizu16s اندروید 9.0

دانلود رام میزو Meizu16s اندروید 9.0

دانلود رام میزو Meizu16s اندروید 9.0درباره شرکتمیزو-Meizu(بهانگلیسی:Meizu) سال ۲۰۰۳ دراسکاتلندتأسیسشد و هماکنون با بیش از دو هزار کارمند در زمینه ساختتلفنهای هم

توضیحات بیشتر - دانلود

اختصاصات آنالیتیکال تستهای تیروئید PPT

نام محصول:پاورپوینت طراحی درمانگاه عمومیفرمت:PPTحجم: 1.4 مگابایتتعداد اسلاید:33زبان:فارسیسال گردآوری:98فهرست عناوین :اعتبارسنجی و روند کنترل يك روش آزمايش بررسی

توضیحات بیشتر - دانلود

الکتروفورز

این محصول حاوی یک فایل پاور پوینت جامع و کامل در مورد الکتروفورز می باشد که در حدود 60 اسلاید و بصورت حرفه ای تهیه شده است. این پاور برای ارائه در سمینلرهای مخت

توضیحات بیشتر - دانلود
قالب پاورپوینت پزشکی  و پرستاری

قالب پاورپوینت پزشکی و پرستاری

قالب پاورپوینت پزشکی و پرستاریقالب پاورپوینت پزشکی با بگراندهای جذاب و زیبا و ایکون های مناسب و فونت فارسی جهت ارائه سخنرانی در سمینار ،کنفرانس، مقاله ، پایان ن

توضیحات بیشتر - دانلود

مقاله فارسی مروری بر اینترنت اشیا در شکل گیری شهرهای هوشمند

مقاله فارسی مروری بر اینترنت اشیا در شکل گیری شهرهای هوشمند برگرفته از جدیدترین مقالات خارجیچکیده :يکي از فناوري هاي نو و آينده محور، اينترنت اشياست که در حال ح

توضیحات بیشتر - دانلود
فیلم آموزشی برگزاری آزمون تستی وتشریحی باقابلیت ارسال پاسخنامه تستی وتشریحی

فیلم آموزشی برگزاری آزمون تستی وتشریحی باقابلیت ارسال پاسخنامه تستی وتشریحی

ساده ترین وکامل ترین روش برگزاری آزمونهای تستی وتشریحی باقابلیت ارسال پاسخنامه های تستی وتشریحی .واقعا کاراساتید ، دبیران ومدیران وهمه کسانی که دربرگزاری آزمونه

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت لقاح مصنوعی

پاورپوینت لقاح مصنوعی

این پاورپوینت در 28 اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد در قالب خاص طراحی و اسلاید بندی شده است در این پاورپوینت مطالبی ازبارداری با روش لقاح مصنوعی و تولد فرزندی

توضیحات بیشتر - دانلود
پوستر گرامیداشت هفته بسیج

پوستر گرامیداشت هفته بسیج

طرح پوستر مناسبتی گرامیداشت هفته بسیج بصورت لایه باز در ابعاد 30*66 سانتی متر و رزولیشن ۳۰۰ dpi و فرمت PSD طراحی گردیده است. کیفیت بالای این بنر(پوستر) این امکا

توضیحات بیشتر - دانلود
شناخت و مدیریت حیات وحش

شناخت و مدیریت حیات وحش

عنوان: شناخت و مدیریت حیات وحشقالب بندی:WORDتعداد صفحه:84این تحقیقدر موردشناخت و مدیریت حیات وحش می باشد و بهطور کامل بهبررسیحیات وحش و شیوه های مدیرین آن می پر

توضیحات بیشتر - دانلود
شرطی سازی کلاسیک

شرطی سازی کلاسیک

عنوان:شرطی سازی کلاسیکقالب بندی: WORDتعداد صفحه:27این تحقیقدر موردشرطی سازی کلاسیکمی باشد و این نظریه را مورد بررسی جامع قرار می دهد. اینتحقیق به دانشجویان رشته

توضیحات بیشتر - دانلود
سیمای یهود و تورات در قرآن

سیمای یهود و تورات در قرآن

عنوان:سیمای یهود و تورات در قرآنقالب بندی:WORDتعداد صفحات:24توجه:در این تحقیق به صورت تخصصی بهبررسی سیمای دین یهود و تورات در قرآن پرداخته می شود.چکیده:قوم بنی

توضیحات بیشتر - دانلود
سبک شعری آزاد

سبک شعری آزاد

عنوان:سبک شعری آزادقالب بندی:WORDتعداد صفحات:29اینتحقیق در موردسبک شعری آزاد می باشد و به بررسی تاریخچه و ویژگی های این سبک شعری می پردازد.مقدمهمنظور از قالب یک

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور ماداگاسکار در 39 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور ماداگاسکار در 39 اسلاید

ماداگاسکار(بهفرانسوی:Madagascar) با نام رسمیجمهوری ماداگاسکار(بهفرانسوی:République de Madagascar)کشوری جزیرهایواقع دراقیانوس هند، در کنارشرقسواحلجنوب آفر

توضیحات بیشتر - دانلود
تعریف هوش و انواع هوش

تعریف هوش و انواع هوش

عنوان:تعریف هوش و انواع هوشقالب بندی:WORDتعداد صفحات:31این تحقیقدر مورد هوش می باشد و به طور کاملبه تعریف، انواع و ویژگی های هوش می پردازد. این تحقیق به دانشجوی

توضیحات بیشتر - دانلود
تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

عنوان:تحصیل مال از طریق نامشروعقالب بندی:WORDتعداد صفحات:30این تحقیق در موردتحصیل مال از طریق نامشروعبودهو به طور کامل بهبررسی این موضوع می پردازد.این تحقیق به

توضیحات بیشتر - دانلود
قالب آماده پریمیر پرو Digital Slideshow اسلایدشو با موضوع دیجیتالی

قالب آماده پریمیر پرو Digital Slideshow اسلایدشو با موضوع دیجیتالی

قالب آماده پریمیر پرو Digital Slideshow اسلایدشو دیجیتالی برای معرفی موضوعات علمیسازگار با پریمیر CC و بالاتربدون نیاز به پلاگیندارای راهنمای آموزشیتنظیمات آسان

توضیحات بیشتر - دانلود
محلول ضد عفونی کننده سطوح

محلول ضد عفونی کننده سطوح

فرمولاسیونمحلول ضد عفونی کننده سطوحیکنوع ضدعفونی کننده سطوح می باشد.الکل موجود در سنتایزر تأثیرزیادی برای از بین بردن میکروبها دارد.این فرمولاسیون توسط مهندسین

توضیحات بیشتر - دانلود
جزوه نهج البلاغه کلاس دوازدهم

جزوه نهج البلاغه کلاس دوازدهم

مورد استفاده برای دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآن، عترت(ع) و نماز سال تحصیلی 400 -1399 رشته ی نهج البلاغه کلاس دوازدهم و کلیه ی علاقمندان به این کتاب شری

توضیحات بیشتر - دانلود
صحیفه ی سجادیه دوازدهم

صحیفه ی سجادیه دوازدهم

این جزوه برای مسابقات دانش آموزی قرآن، عترت(ع) و نماز در رشته ی صحیفه ی سجادیه کلاس دوازدهم مورد استفاده قرار می گیرد.جزوه, صحیفه ی سجادیه, مسابقات قرآنی, کلاس

توضیحات بیشتر - دانلود
جزوه تفسیر کلاس دوازدهم

جزوه تفسیر کلاس دوازدهم

جزوه تفسیر سوره های معارج و لقمان که برای مسابقات قرآن، عترت(ع) و نماز دانش آموزان کلاس دوازدهم در رشته ی تفسیر در سال تحصیلی 400 - 1399 استفاده می شود.تفسیر, ج

توضیحات بیشتر - دانلود
نقشه pdf مناطق شهر قم سال 99

نقشه pdf مناطق شهر قم سال 99

فایلpdfنقشه شهر قم به همراه مرزبندی مناطق شهرداری قمیک ابزار ضروري با ویژگی هایفوق العاده ،که میشه باهاشکسب درآمد هم کرد.حتما ميپرسي مگه ميشه بله بامن همراه باش

توضیحات بیشتر - دانلود
نکات آموزشی و روش تدریس سرگذشت دانه، علوم دوم

نکات آموزشی و روش تدریس سرگذشت دانه، علوم دوم

دانش آموزان در سال گذشته با قسمت های مختلف گیاه و کاشت دانه آشنا شدند. در این درس آنان دانه های مختلف محل زندگی خود را جمع آوری، مشاهده، توصیف و دسته بندی می کن

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - بالا برهای ساختمانی

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - بالا برهای ساختمانی

در این پروژهپاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - بالا برهای ساختمانیدر41اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است:

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر پاراماریبو در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر پاراماریبو در 18 اسلاید

شهرپاراماریبودر بخش پاراماریبو با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰هزار نفر واقع شدهاست. این شهر بر روی رودخانه سورینام در فاصله تقریبی ۱۵ کیلومتری از اقیانوس اطلس در داخل این

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور پورتوریکو در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور پورتوریکو در 34 اسلاید

پورتوریکو(بهاسپانیایی:Puerto Rico) با نام رسمیقلمرو همسود پورتوریکو(بهاسپانیایی:Estado Libre Asociado de Puerto Rico) مجمعالجزایری است در شمال شرقی منطقهکارائیب

توضیحات بیشتر - دانلود

کلسیم کربنات

این فایل حاوی یک فایل ورد 18 صفحه ای جامع و کامل در مورد ویژگی ها، مضرات، روش های استعمال و کاربر کلسیم کربنات است. حاوی هر آنچه که در مورد استعمال و امینی کلسی

توضیحات بیشتر - دانلود

گلیسیرین

این فایل حاوی یک فایل ورد 18 صفحه ای در مورد گلیسیرین است که حاوی تمامی مطالبی است که برای گلیسیرین نیاز دارید این اطالعا شامل اطالعات ایمنی، ویژگی ها و مضرات گ

توضیحات بیشتر - دانلود

بنزوئیک اسید

برگه مربوط به اطلاعات ایمنی، ویژگی ها و مضرات بنزوئیک اسید است که در قالب یک فایل ورد (10 صفحه) بصورت کامل و جامع ارائه شده است. فایل حاضر ترجمه کاتالوگ انگلیسی

توضیحات بیشتر - دانلود
اتوکد 2007 ، آموزش ، عمران ، فنی مهندسی

اتوکد 2007 ، آموزش ، عمران ، فنی مهندسی

سلامهدف این است که خیلی راحت و ساده و بدون دردسر بتوانیدبا برنامه ارتباط برقرار کنید .موارد آموزش1.آشنایی با بیس کاری نرم افزار2.آشنایی با ابزارها و زبانه های م

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور گابن در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور گابن در 26 اسلاید

گابونبا نام رسمیجمهوری گابون(بهفرانسوی:République gabonaise) کشوری است واقع در غرب آفریقای مرکزی، که در کنارخلیج گینهو در سواحل شرقیاقیانوس اطلسقرار گرفت

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه افترافکت Music Video Effects مجموعه افکت های مخصوص موزیک ویدئو

پروژه افترافکت Music Video Effects مجموعه افکت های مخصوص موزیک ویدئو

پروژه افترافکت Music Video Effects مجموعه افکت های مخصوص موزیک ویدئوتنظیمات بسیار آسانقابل ویرایش در افترافکت CC و بالاتراکثر کارگردان های موزیک ویدئو و همچنین

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل اتوکد طراحی موزه همراه با پلان دقیق، مقاطع

فایل اتوکد طراحی موزه همراه با پلان دقیق، مقاطع

نمونهفایلاتوکدطراحی موزه همراه با پلان و مقطع-فایل اتوکدطراحیموزه- همراه با پلان دقیقو- برشفایل اتوکد طراحی موزه همراه با سایت پلان دقیق, مقاطع, نماها و مبلمان

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل اتوکد طراحی موزه همراه با سایت پلان دقیق، مقاطع، نماها و مبلمان داخلی پروژه

فایل اتوکد طراحی موزه همراه با سایت پلان دقیق، مقاطع، نماها و مبلمان داخلی پروژه

نمونهفایل اتوکد طراحی موزه همراه با سایت پلان دقیق، مقاطع، نماها و مبلمان داخلی پروژه-فایل اتوکد طراحی موزه- سایت پلان طراحی شده-مقاطع- نماها- و همچنین مبلمان د

توضیحات بیشتر - دانلود