سمینار مخمر نانوایی

سمینار مخمر نانوایی
 1. مقدمه
 2. تاریخچه
 3. معرفی مخمر نانوایی
 4. مقایسه عملکرد تولید مخمر نانوایی در مقیاس آزمایشگاهی
 5. چکیده
 6. ساختمان مخمر نانوایی
 7. تولیدمثل مخمرها
 8. مواد لازم برای تولید مخمر نانوایی
 9. آزمایشات کنترل کیفی مخمر نانوایی
 10. اثر میزان مصرف مخمر نانوایی بر روی درجه بیات شدن
 11. عمل آوری مخمر نانوایی:تولید دی اکسید کربن و الکل
 12. قواعد نگهداری مخمر نانوایی
 13. عوامل موثر بر فعالیت مخمر نانوایی
 14. آشنایی با چگونگی اثر مخمر نانوایی بر کیفیت نان
 15. اثر فعل وانفعال تخمیر
 16. مراحل ونحوه تولید مخمر نانوایی بصورت صنعتی
 17. جداسازی و نگهداری مخمر نانوایی تولید شده
 18. نتیجه گیری

 

 

فوق العاده عالی بصورت ورد و پاورپیونت

تعداد صفحه : 80

تعداد اسلاید: 67

 

چکیده :

رآكتور ستوني و حبابي صنعتي با حجم m3215 براي توليد مخمر نانوايي در مورد قند نمونه برداري شده تا ميزان غلظت آن بررسي و ارزيابي شود. نتايج حاصل نشان مي دهد كه چنين اجزاء تركيبي وجود دارند و غلظت آن فوق العاده نزديك به نقطه تغذيه كننده مي باشد....


دریافت فایل

فایل های مشابه

بک دراپ نوزاد قلب گل آرایی -کد 7660

بک دراپ نوزاد قلب گل آرایی -کد 7660

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد قلب گل آرایی -کد 7660نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6072 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گلهای بهاری -کد 7659

بک دراپ نوزاد گلهای بهاری -کد 7659

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گلهای بهاری -کد 7659نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 3475 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7658

بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7658

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7658نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 5000 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7657

بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7657

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7657نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 4432 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7656

بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7656

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد کاسه چوبی گل آرایی -کد 7656نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 5000 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد سبد گل آرایی -کد 7655

بک دراپ نوزاد سبد گل آرایی -کد 7655

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد سبد گل آرایی -کد 7655نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 3820 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7654

بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7654

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7654نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 3815 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در ابعاد

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد آویز حلقه ای چوب درختی -کد 7653

بک دراپ نوزاد آویز حلقه ای چوب درختی -کد 7653

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد آویز حلقه ای چوب درختی -کد 7653نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 4740 PIXکيفيت:300DPIبرای د

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گلهای رز صورتی -کد 7652

بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گلهای رز صورتی -کد 7652

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گلهای رز صورتی -کد 7652نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 7360 PIXکيفيت:300DPIبر

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گلهای رز صورتی -کد 7651

بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گلهای رز صورتی -کد 7651

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گلهای رز صورتی -کد 7651نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6877 PIXکيفيت:300DPIبر

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد سطل رز آرایی -کد 7650

بک دراپ نوزاد سطل رز آرایی -کد 7650

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد سطل رز آرایی -کد 7650نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6690 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و رز صورتی -کد 7649

بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و رز صورتی -کد 7649

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و رز صورتی -کد 7649نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6709 PIXکيفيت:300DPIبرای دید

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گل رز صورتی -کد 7648

بک دراپ نوزاد گل رز صورتی -کد 7648

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گل رز صورتی -کد 7648نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6543 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گل رز -کد 7647

بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گل رز -کد 7647

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گل رز -کد 7647نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6595 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن ع

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7646

بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7646

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7646نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6877 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7645

بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7645

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7645نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6109 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7644

بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7644

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد سطل گل آرایی -کد 7644نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6729 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7643

بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7643

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7643نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6691 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن ع

توضیحات بیشتر - دانلود
بنر شعار سال 1400

بنر شعار سال 1400

شعار سال 1400 (که طبق بیانات مقام معظم رهبری به نام : تولید، پشتیبانی، مانع زدایی ها نام گذاری شد) بصورت لایه باز در ابعاد 50*17 سانتیمتر و رزولیشن ۳۰۰ dpi و فر

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی لاک پشت ها (Turtles) و خصوصیات و ویژگی های بدنی آن ها در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی لاک پشت ها (Turtles) و خصوصیات و ویژگی های بدنی آن ها در 31 اسلاید

لاکپُشتها (Turtles) جانورانی خزنده، تخمگذار، علفخوار یا گوشتخوار هستند که بدنشان در یک پوشش استخوانی یا غضروفی به نام لاک که از دندهها منشأ گرفته قرار دارد و فق

توضیحات بیشتر - دانلود
پوستر ماه مبارک رمضان (قرآن کریم)

پوستر ماه مبارک رمضان (قرآن کریم)

پوستر ماه مبارک رمضان (قرآن کریم)بصورت لایه باز در ابعاد 4200*6000 پیکسل و رزولیشن ۳۰۰ dpi و فرمت PSD طراحی گردیده است. کیفیت بالای این پوستر این امکان را به شم

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی قزلباش ها (Qizilbash) در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی قزلباش ها (Qizilbash) در 20 اسلاید

قِزِلباش گروهی از ایلات شیعه و پیرو طریقت صفوی بودند که شاه اسماعیل به یاری آنها سلسله صفوی را پس از براندازی سلسله آق قویونلو بنیانگذاری کرد. بهطورکلی ارتش ایر

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه مورد یا مورت (Myrtus) در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه مورد یا مورت (Myrtus) در 20 اسلاید

مورد(نام علمی:Myrtus) یامورتنام یک سرده از تیره موردیان است. سردهٔ درختچهای همیشهسبز یا درختی کوتاه با یک یا دو گونه از موردیان که بومی جنوب اروپا و آفریقای شما

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پادشاهی میشان در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پادشاهی میشان در 26 اسلاید

پادشاهی میشان یا میسان یا کرخ میشان (تلفظ یونانی: خاراسِن) بنیان گذاری شده توسط یک ساتراپ ایرانی به نام هیسپاوسین است. نخستین آشنایی علمی باستان شناسان مربوط به

توضیحات بیشتر - دانلود
پوستر ماه مبارک رمضان

پوستر ماه مبارک رمضان

پوستر ماه مبارک رمضانبصورت لایه باز در ابعاد 21*15 سانتیمتر و رزولیشن ۳۰۰ dpi و فرمت PSD طراحی گردیده است. کیفیت بالای این پوستر این امکان را به شما می دهد که ا

توضیحات بیشتر - دانلود
پوستر شهید سید مرتضی آوینی

پوستر شهید سید مرتضی آوینی

پوستر شهید سید مرتضی آوینی بصورت لایه باز در ابعاد 40*60 سانتیمتر و رزولیشن ۳۰۰ dpi و فرمت PSD طراحی گردیده است. کیفیت بالای این پوستر این امکان را به شما می ده

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر سلیمانیه در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر سلیمانیه در 21 اسلاید

سلیمانیه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی اقلیم کردستان عراق، نزدیک به مرز ایران

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود رام تکنو فانتوم 6 پلاس Phantom 6 Plus اندروید 6.0

دانلود رام تکنو فانتوم 6 پلاس Phantom 6 Plus اندروید 6.0

دانلود رام تکنو فانتوم 6 پلاس Phantom 6 Plus اندروید 6.0در این پست می توانیدت فایل فلش و فایل رام رسمی با اندروید نسخه ی 7.0 مخصوص سری A9 گوشی فانتوم 6 پلاس از

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7642

بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7642

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7642نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6138 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن ع

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7641

بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7641

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد تخت خواب گل آرایی -کد 7641نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6118 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن ع

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گل رز-کد 7640

بک دراپ نوزاد گل رز-کد 7640

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گل رز-کد 7640نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 4076 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در ابعاد ب

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7639

بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7639

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7639نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 5645 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در ابعاد

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزادظرف گل آرایی -کد 7638

بک دراپ نوزادظرف گل آرایی -کد 7638

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزادظرف گل آرایی -کد 7638نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6877 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد ظرف گل آرایی -کد 7637

بک دراپ نوزاد ظرف گل آرایی -کد 7637

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد ظرف گل آرایی -کد 7637نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6150 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد پروانه -کد 7636

بک دراپ نوزاد پروانه -کد 7636

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد پروانه -کد 7636نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6484 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در ابعاد

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7635

بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7635

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7635نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 5447 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در ابعاد

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7634

بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7634

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گل رز -کد 7634نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 5645 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن عکس در ابعاد

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گل رز و کوکی و نت موسیقی -کد 7633

بک دراپ نوزاد گل رز و کوکی و نت موسیقی -کد 7633

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گل رز و کوکی و نت موسیقی -کد 7633نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6488 PIXکيفيت:300DPIبرای

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ نوزاد گل رز و کوکی رنگی -کد 7632

بک دراپ نوزاد گل رز و کوکی رنگی -کد 7632

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ نوزاد گل رز و کوکی رنگی -کد 7632نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPعرض 6293 PIXکيفيت:300DPIبرای دیدن ع

توضیحات بیشتر - دانلود
فنجان و نعلبکی سفید با قهوه

فنجان و نعلبکی سفید با قهوه

فرمت:EPS (ایلاستریتور)حجم فایل (مگابایت):3.41coffee cup, coffee shop vector, coffee vectors, vector coffee cup, پوستر قهوه از نمای تاپ, فنجان قهوه, قهوه, قهوه ت

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور فنجان کاپوچینو با کیفیت رئال

وکتور فنجان کاپوچینو با کیفیت رئال

فرمت:EPS (ایلاستریتور)حجم فایل (مگابایت):5.87 coffee cup, coffee vectors, vector coffee cup, فنجان قهوه, فنجان کاپوچینوی رئال, فنجان کافه لاته, قهوه, قهوه اسپرس

توضیحات بیشتر - دانلود
مجموعه وکتور فنجان قهوه و کاپوچینو

مجموعه وکتور فنجان قهوه و کاپوچینو

فرمت:EPS (ایلاستریتور)حجم فایل (مگابایت):6.32coffee cup, coffee vectors, vector coffee cup, فنجان قهوه, فنجان کاپوچینو, فنجان کاپوچینوی رئال, فنجان کافه لاته, ق

توضیحات بیشتر - دانلود
فنجان قهوه، اسپرسو، لاته و کاپوچینو

فنجان قهوه، اسپرسو، لاته و کاپوچینو

فرمت:EPS (ایلاستریتور)حجم فایل (مگابایت):2.46coffee cup, coffee shop vector, coffee vectors, espresso, vector coffee cup, فنجان قهوه, فنجان کافه لاته, قهوه, قهو

توضیحات بیشتر - دانلود
فنجان قهوه با فوم، اسپرسو، لاته

فنجان قهوه با فوم، اسپرسو، لاته

فرمت:EPS (ایلاستریتور)حجم فایل (مگابایت):3.75 coffee cup, coffee shop vector, coffee vectors, espresso, vector coffee cup, فنجان قهوه, فنجان کافه لاته, قهوه, قه

توضیحات بیشتر - دانلود
وکتور لوگوی فنجان قهوه با فوم

وکتور لوگوی فنجان قهوه با فوم

فرمت:EPS (ایلاستریتور)حجم فایل (مگابایت):0.50coffee cup, coffee cup logo, coffee cup logo vector, coffee shop, coffee vector, coffee vector logo, coffee vectors

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح استند ایستاده ماه مبارک رمضان شب قدر

طرح استند ایستاده ماه مبارک رمضان شب قدر

سایز استند : 2متر ارتفاع و 90 سانتیمتر طوللایه باز (PSD) و کاملا قابل تغییر با برنامه فتوشاپبا کیفیت بالا جهت چاپگرافیک,بنر,ماه رمضان,بنر ماه رمضان,روزه,گرافیک

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت شازده كوچولو درس 17 فارسی پایه نهم

دانلود پاورپوینت شازده كوچولو درس 17 فارسی پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت شازده كوچولو درس 17 فارسی پایه نهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 27قسمتی از متن:درس در یک نگاه شازده کوچولو، اثری خیال

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت آرزو درس 16 فارسی پایه نهم

دانلود پاورپوینت آرزو درس 16 فارسی پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آرزو درس 16 فارسی پایه نهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 17قسمتی از متن:درس در یک نگاه پیش از هرچیز برایت آرزومندم که ب

توضیحات بیشتر - دانلود